Avioliitto

Kaikkien naimisiin aikovien olisi erittäin tärkeää pohtia, kuinka te haluatte omat asianne järjestää. Kun avioliitto solmitaan, kummallekin aviopuolisolle syntyy lain nojalla avio-oikeus toisen puolison omaisuuteen.

Avioliitto

Rakkaani, sovitaan yhteisistä raha-asioista. Avioehto on ainut tehokas tapa sopia yhteisistä pelisäännöistä reilusti rakkaudella.

Avioehto vai ei? Minkälainen avioehto sopisi teille?

Kyselyn avulla hahmottuu, mistä avioehdossa oikein on kyse. Pääsette samalla alkuun oman avioehtonne sisällön laatimisessa. Autamme mieluusti teitä saattamaan toiveenne valmiiksi avioehtosopimukseksi.

Tee testi!

Mistä asioista avioehdossa voi sopia?

Kaikkien naimisiin aikovien olisi erittäin tärkeää keskustella ja pohtia, miten haluavat omat asiansa järjestää. Kun avioliitto solmitaan, kummallekin aviopuolisolle syntyy lain nojalla avio-oikeus toisen puolison omaisuuteen. Avio-oikeudella on käytännön merkitystä vasta kun avioliitto päättyy, joten avioliiton aikana se ei näy eikä tunnu.

Kaikki liitot päättyvät joskus: Avioliitto päättyy joko eroon tai toisen puolison kuolemaan. Avioliiton päätyttyä puolisoiden omaisuus jaetaan. Jos avioehto on olemassa, noudatetaan lähtökohtaiseesti siinä sovittua. Jos avioehtoa ei ole, avio-oikeus määrää omaisuuden jakamisen.

Avioehtoja on sisällöltään erilaisia. Avioehdon sisältö ja vaikutus omaisuuden jakamiseen riippuu hyvin pitkälti siitä, miten puolisot itse haluavat asiansa järjestää.  Avioehdolla voi ensinnäkin kokonaan poistaa puolisoiden avio-oikeuden toistensa omaisuuteen. Avioehto voi myös rajata jonkun tietyn omaisuuden, esimerkiksi perityn omaisuuden, avio-oikeuden ulkopuolelle. Avio-oikeus voidaan rajoittaa koskemaan eri tavalla sinua ja puolisoasi, ja avio-oikeuden rajoitus voi koskea yksipuolisesti vain tiettyä omaisuutta.

Avioehdon voi tehdä myös avioliiton aikana. Ja jos avioliitto kestää pitkään, on varmasti syytä aika ajoin päivittää avioehdon sisältö vastaamaan toteutunutta elämäntilannetta.