Mihin Suomi.fi -valtuutus riittää?

Nayttokuva 2019 3 19 Kello 11 24 30
Suomi.fi -portaalissa on mahdollista tehdä valtuutus toiselle ihmiselle tiettyjen omien asioiden hoidosta sähköisissä palveluissa. Suomi.fi:ssä annettu valtuutus ei korjaa varsinaista edunvalvontavaltuutusta. Mitä eroa näillä valtuutuksilla on?

Digitalisaatio on tullut jäädäkseen. Suurin osa asioista on nykyään mahdollista hoitaa sähköisesti, ja vain harvaan virastoon pääsee enää keskustelemaan henkilökohtaisesti virkailijan kanssa. Vaihtoehtoina ovat yleensä puhelin tai digitaalinen palvelu esimerkiksi verkkoneuvonnan muodossa. Tämä koskee myös monia viranomaisasioita.

Jokaisen kansalaisen henkilökohtaiset rekisteritiedot kuten esimerkiksi väestö- ja ajoneuvorekisteritiedot sekä opinto-oikeudet on koottu valtion toimesta Suomi.fi -portaaliin.

Mihin Suomi.fi-portaalia voi käyttää?

Rekisteröitymällä ja tunnistautumalla Suomi.fi -portaalin käyttäjäksi voi

  • viestiä viranomaisten kanssa,
  • tarkistaa omia tietojaan sekä
  • antaa valtuuksia asioiden hoitoon valitsemalleen henkilölle.

Monet viranomaispäätkset, kuten päätös vaikkapa työttömyysturvasta tai ilmoitus äänioikeudesta on mahdollista tilata suoraan Suomi.fi -portaaliin, jolloin valtava määrä paperista postia jää pois. Asiakirjojen säilyttämisestäkään ei tarvitse siten enää murehtia, sillä kaikki tiedot ovat tarkistettavissa yhdestä paikasta.

Suomi.fi -portaalin valtuutukset-osiosta löytyy monenlaisia lomakkeita, joiden avulla voi laittaa asioita vireille sekä antaa tietynlaisia valtuuksia.

Suomi.fi -portaalissa annetut valtuutukset on tarkoitettu väliaikaisiksi ja helpottamaan arjen juoksevien asioiden hoitamista.

Ne myös koskevat vain yksittäisiä palveluja. Jos siis on vaikkapa lähdössä pitkälle ulkomaanmatkalle, on mahdollista valtuuttaa läheinen henkilö hoitamaan esimerkiksi sähköisiä reseptiasioita tai asunnon vuokrausta. Todella kätevää!

Vaikka valtuutuksia on Suomi.fi -portaalissa mahdollista antaa, niiden käyttömahdollisuudet ovat käytännössä kuitenkin melko rajatut. Henkilö, jonka valtuutat palvelussa huolehtimaan sähköisistä reseptiasioistasi, ei esimerkiksi pääse käsiksi Omakannassa oleviin terveystietoihisi eikä hänellä ole oikeuksia tehdä päätöksiä puolestasi.


Tarvitaanko edunvalvontavaltuutusta, jos on tehnyt valtuutuksia Suomi.fi -palvelussa?

Suomi.fi -palvelusta löytyy paljon hyvää ja ajantasaista tietoa erilaisista viranomaispalveluista sekä ohjeita palveluiden käyttöön. Myös edunvalvontavaltuutuksesta kerrotaan ja tarjolla on tulostettava lomake valtuutuksen vahvistamista varten. Mutta toisin kuin moni on erehtynyt luulemaan, Suomi.fi -palvelussa annetuilla valtuuksilla ja edunvalvontavaltuutuksella ei oikeastaan ole mitään tekemistä keskenään. Edunvalvontavaltuutusta ei voi korvata Suomi.fi -portaalissa annetuilla valtuutuksilla.

Oikeaa edunvalvontavaltuutusta ei voi antaa Suomi.fi -portaalissa. Suomi.fi:ssä annetut valtuutukset koskevat ainoastaan sähköistä asiointia. Suomi.fi -portaalissa voi antaa tietun valtuutuksen, että joku esimerkiksi asioi puolestasi verkossa vaikka juuri reseptiasioihin liittyen. Mutta kattavat oikeudet asioidesi hoitoon ja terveystietoihisi pääsyyn voit myöntää vain ja ainoastaan edunvalvontavaltuutuksen kautta. Edunvalvontavaltuutuksen muodosta on olemassa tarkat säädökset, ja sen voimaan tuloon vaaditaan aina maistraatin vahvistus.

Mitä tapahtuu Suomi.fi -palvelussa antamillesi sähköisille asiointivaltuutuksille, jos et ole tehnyt edunvalvontavaltuutusta etkä pysty enää hoitamaan omia asioitasi?

Tähän ei valitettavasti ole olemassa yksiselitteistä vastausta. Verkossa antamasi valtuus on voimassa tässä hetkessä ja niiden organisaatioiden kanssa, jotka ovat ottaneet käyttöönsä Suomi.fi -palvelun. Ei ole varmuutta siitä, miten valtuuksiisi suhtaudutaan, jos sinulle tapahtuu jotain. Valtuuden antanut organisaatio päättää, mitä tekemällesi valtuutukselle tapahtuu, jos sairastut tai loukkaannut siten, ettet voi hoitaa enää asioitasi itsenäisesti. Sähköinenkään asiointi puolestasi ei välttämättä onnistu Suomi.fi -portaalissa tehdystä valtuutuksesta huolimatta.

Edunvalvontavaltuutus on tärkeä asiakirja aivan kaikille

Ainoastaan tekemällä edunvalvontavaltuutuksen voit varmistaa, että asiasi hoituvat kaikissa tilanteessa sujuvasti ja toivomallasi tavalla, niin sähköisesti kuin muillakin tavoin. Suomi.fi -palvelun tarjoamat valtuutukset on tarkoitettu tilapäiseen apuun. Tällainen tilapäinen tarve voi johtua esimerkiksi leikkauksta seuraavasta pitkästä vuodelevosta.

Edunvalvontavaltuutus turvaa elämäsi ja arkesi sujuvuuden myös siinä tapauksessa, ettet enää syystä tai toisesta toipuisi ennallesi.

Kuva: Kuvakaappaus Suomi.fi -portaalin etusivulta.

Infograafi: byFRIDA.

Haluatko tehdä edunvalvontavaltuutuksen?

FRIDAn digitaalisessa Edunvalvontavaltakirja kuntoon -palvelussa voit tehdä virallisen edunvalvontavaltakirjan vaikka kotoasi käsin.

Siirry tekemään edunvalvontavaltakirja