Muistilista ositusta varten

Lusikat Jakoon
Avioeron yhteydessä omaisuus pitää jakaa. Omaisuuden jakaminen eli ositus tai omaisuuden erottelu ovat useimmille aika vieraita asioita, mikä on täysin ymmärrettävää. Osituksen tekemiseen tarvitaankin asiantuntija-apua. Lue alla olevasta listasta, millaisia tietoja voi kerätä valmiiksi, ennen kun ottaa juristiin yhteyttä.

Muistilista ositusta varten

Avioeroprosessiin kuuluu aviopuolisoiden varallisuussuhteiden purkaminen. Omaisuuden osituksesta kannattaa keskustella mielellään jo ennen avioerohakemuksen jättämistä käräjäoikeuteen. Virallisesti osituksen voi kuitenkin tehdä vasta avioeron vireilletulon jälkeen.

YKSIN TAI YHDESSÄ. Vähintään toisen puolison on vaadittava ositusta toimitettavaksi, jotta prosessi voi käynnistyä. Suurin osa puolisoista haluaa yhteistuumin hoitaa osituksen kuntoon, mikä on hyvä lähtökohta osituksen tekemiselle.

OSITETTAVA/JAETTAVA OMAISUUS määräytyy avioeron vireilletulopäivän mukaan (ns. ositusperuste).

VIREILLETULOPÄIVÄ on se päivä, jolloin avioerohakemus tulee vireille käräjäoikeudessa. Päivämäärä löytyy käräjäoikeudesta tulleesta ilmoituksesta. Osituksessa ja omaisuuden erottelussa kaikki puolisoiden omaisuus luetteloidaan ja sille määritellään arvo.

OMAISUUDEN ARVOSTAMINEN. Osituksessa omaisuus arvostetaan osituksen toimittamishetken mukaan, mikä käytännössä tarkoittaa allekirjoittamispäivää.

Onko teillä avio-oikeuden täydellisesti poissulkeva avioehto?

Teidän tulee tehdä OMAISUUDEN EROTTELU, jota varten tarvitaan samat tiedot kuin ositusta varten. Avioehdossa sovitut asiat toteutuvat vasta omaisuuden erottelussa.

Ositusta ja omaisuuden erottelua varten tarvitaan seuraavat tiedot:

VARAT, joihin puolisolla on avio-oikeus

Pankkitilit

 • Pankin nimi, tilinnumerot ja saldo avioeron vireilletulopäivältä

Arvo-osuudet, rahastot ja muu sijoitusomaisuus

 • Tiedot sijoitusvarallisuudesta, arvo-osuustilistä, rahastoista, muusta sijoitusvarallisuudesta (joukkovelkakirjalainat, vakuutukset, sijoitussopimukset yms.)
 • Sijoitussalkun arvo tällä hetkellä (= ositushetkellä)

Asunto-osakkeet

 • Tuore isännöitsijäntodistus ja osakekirja (jos saatavilla)
 • Omistusosuudet
 • Näkemys tai kiinteistönvälittäjän lausunto asunnon käyvästä arvosta

Kiinteistöt (omakotitalo, vapaa-ajanviettopaikka, metsämaa, peltomaa)

 • Kiinteistötunnus, osoite, kiinteistöä koskevia muita yksilöiviä tietoja, kiinteistöveropäätös (jos saatavilla)
 • Omistusosuudet
 • Näkemys tai kiinteistönvälittäjän lausunto kiinteistön käyvästä arvosta

Yritysomaisuus

 • Yrityksen nimi, y-tunnus
 • Omistusosuudet
 • Selvitys yritysomaisuuden arvosta

Ulkomailla oleva omaisuus

 • Selvitys omaisuudesta ja sen arvosta

Lomaosakkeet

 • Osakekirja
 • Arvio käyvästä arvosta

Kulkuneuvot

 • Autot, asuntovaunut, peräkärryt, moottoripyörät, veneet, ym.
 • Kulkuneuvojen malli, käyttöönottovuosi ja rekisterinumero
 • Omistusosuus
 • Näkemys käyvästä arvosta

Saatavat

 • Palkka, päiväraha, maksupalautukset, veronpalautukset yms.

Kauppaliikkeiden/osuuskuntien jäsenyydet/bonukset/etuudet

Kuolinpesäosuudet

 • Onko jompikumpi teistä jakamattoman kuolinpesän osakas?
 • Selvitys kuolinpesän osuuden arvosta

Koti-irtain & muu irtain omaisuus

 • Luettelo sellaisesta irtaimesta omaisuudesta, josta ette ole muutoin sopineet (arvokkaat huonekalut, taide-esineet jne.)

Muu omaisuus, jolla on taloudellista arvoa

 • Tämä lista ei ole täydellinen. Osituksessa ja omaisuuden erottelussa tulee ilmoittaa kaikki omaisuus, jolla on taloudellista arvoa.

- - -

VELAT, jotka kohdistuvat avio-oikeuden alaiseen omaisuuteen

Asuntolainat

 • Pankin nimi, lainan numero, lainan saldo avioeron vireilletulopäivältä ja osuus lainasta

Muut lainat (mökkilaina, autolaina, venelaina yms.)

Kulutusluotot ja luottokorttivelat

Takausvastuut

Muut mahdolliset taloudelliset vastuut

- - -

MUUT VARAT JA VELAT, joihin puolisoilla ei ole avio-oikeutta

Teillä voi olla omaisuutta, johon puolisolla ei ole avio-oikeutta. Tämä voi perustua esimerkiksi osittaiseen avioehtoonne tai olette voineet saada omaisuutta sellaisen lahjakirjan/testamentin nojalla, jossa on puolison avio-oikeuden poissulkeva ehto. Tällaisen omaisuuden yksilöinti tehdään samalla tarkkuudella kuin avio-oikeuden alaisen omaisuuden.

Huom. Avioeron vireilletulon jälkeen kertynyt omaisuus ei kuulu enää osituksen piiriin.

KUINKA KAUAN OSITUKSESSA KESTÄÄ, JA MILLOIN TARVITAAN PESÄNJAKAJA?

Sovintoratkaisussa ositus saadaan hoidettua jopa muutamassa viikossa. Avioeroon liittyvä varallisuussuhteiden purkaminen voi kuitenkin riitaisessa tilanteessa pahimmillaan kestää jopa vuosia. Jos aviopuolisot eivät kykene sopimaan asioista edes omien asiamiestensä avustuksella, voivat puolisot tai toinen heistä hakea käräjäoikeudesta pesänjakajan suorittamaan omaisuuden osituksen. Pesänjakaja ei ole kummankaan osapuolen avustaja tai neuvonantaja. Pesänjakaja pyrkii ensisijaisesti saamaan osapuolet sopimukseen asiassa. Pesänjakaja informoi osapuolia heidän oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan, mutta hän ei saa neuvoa osapuolia siitä, mitä heidän kannattaa vaatia ja tehdä.

MITEN TOIMIA, JOS PUOLISONI PYSYY PASSIIVISENA JA HALUAA PITKITTÄÄ ASIOITA?

Ota yhteyttä lakimieheen, joka lähestyy puolisoasi osituksen aloittamiseksi. Jos tämäkään ei auta, kannattaa hakea pesänjakaja, joka viime kädessä toimittaa osituksen.

Oletko kiinnostunut juttelemaan juristimme kanssa osituksesta?

Jätä yhteydenottopyyntö, niin asiantuntijamme soittaa sinulle.

Tästä pääset yhteydenottolomakkeeseen

Kuva: Marcin Skalij.