Avioehto

Avioehdolla on nihkeä maine. Meillä istuu sitkeässä ajatus, että varautuminen avioliiton päättymiseen osoittaisi, etteivät puolisot usko liittonsa onnistumisen mahdollisuuksiin. Me Fridassa kannustamme ajattelemaan avioehtoa pelisääntöjen sopimisena, reiluuden ja avoimuuden osoituksena ja vakuutuksena kaiken varalta.

Rakkaani, puhutaako raha-asioista?

Mitä avioliitto tarkoittaa taloudellisesti? Jos ette tiedä, kannattaa pysähtyä selvittämään, mitä avioliitto teidän kohdallanne tosiasiassa tarkoittaa. Lain näkökulmasta avioliitto on ennen kaikkea taloudellinen sopimus, jonka suurimmat vaikutukset näkyvät vasta, kun avioliitto päättyy. Avioliiton taloudelliset vaikutukset voi muokata juuri teille sopiviksi avioehtosopimuksella.

Avioliitolla on aina taloudellisia vaikutuksia

Kaikkien naimisiin aikovien - tai naimisissa jo olevien - olisi erittäin tärkeää pohtia, miten juuri te haluatte omat asianne järjestää. Kun avioliitto solmitaan, kummallekin aviopuolisolle syntyy lain nojalla avio-oikeus toisen puolison omaisuuteen. Avio-oikeudella on käytännön merkitystä vasta kun avioliitto päättyy, joten avioliiton aikana se ei näy eikä tunnu. Keskusteleminen raha-asioista avoimesti, reilusti ja rakkaudella voi johtaa avioehdon tekemiseen tai sitten ei. Tärkeää on, että olette keskustelleet asiasta kunnolla ja oikeaan tietoon perustuen ja tehneet yhdessä tietoisen päätöksen.

Tiedätkö oikeasti, millaisia taloudellisia vaikutuksia avioliitolla on?

Vaikka sitä ei ole kivaa ajatella, kaikki liitot päättyvät joskus. Avioliitto päättyy joko avioeroon tai toisen puolison kuolemaan. Aina avioliiton päätyttyä puolisoiden omaisuus jaetaan. Jos avioehto on olemassa, noudatetaan lähtökohtaiseesti siinä sovittua. Jos avioehtoa ei ole, lain määrittelemä avio-oikeus määrää, kuinka omaisuus jaetaan. Kokemuksemme mukaan laissa määritelty tapa jakaa puolisoiden omaisuus ei useinkaan vastaa puolisoiden omia toiveita.

Avioehto voi olla juuri teidän näköisenne

Yleinen harhaluulo, joka avioehtoihin liittyy on, että avioehto tarkoittaisi aina ja yksinomaan avio-oikeuden poissulkevaa avioehtoa. Totta on, että sellaisen avioehdon voi tehdä, mutta se ei ole ainoa malli tehdä avioehto.

Avioehtoja on sisällöltään hyvin erilaisia. Avioehdon sisältö ja vaikutus omaisuuden jakamiseen riippuu hyvin pitkälti siitä, miten puolisot itse haluavat asiansa järjestää. Avioehdolla voi tosiaan kokonaan poistaa puolisoiden avio-oikeuden toistensa omaisuuteen. Avioehto voi myös rajata jonkun tietyn omaisuuden, esimerkiksi perityn omaisuuden, avio-oikeuden ulkopuolelle. Avio-oikeus voidaan rajoittaa koskemaan eri tavalla sinua ja puolisoasi, ja avio-oikeuden rajoitus voi koskea yksipuolisesti vain tiettyä omaisuutta.

Kolme hyvää syytä tehdä avioehto

 1. Tekemällä avioehdon otatte avioliittonne taloudellisen puolen omiin käsiinne. Avio-ehto on mahdollisuus räätälöidä avioliiton taloudelliset vaikutukset vastaaman juuri teidän toiveitanne ja tarpeitanne.
 2. Avioehdon tekemistä edeltää pohdinta yhteisestä tulevaisuudestann ja avioliittonne pelisäännöistä. Tulevaisuuteen voi suhtautua luottavaisesti, kun asiat on puhuttu ja sovittu kunnolla.
 3.  Jos liittonne päätyy syystä tai toisesta eroon, teillä on yksi merkittävä huoli vähemmän. Kun talousasiat on sovittu ennakkoon, asiat järjestyvät huomattavasti nopeammin ja syitä riitaan vähemmän.

  Kysykää lisätietoja tai varatkaa keskusteluaika

  Asiantuntijamme auttavat sopimaan avio-oikeudesta ja laativat tarvittavat asiakirjat, aviehdon ja tarvittaessa osituksen esisopimuksen. Huolehdimme puolestasi myös avioehdon rekisteröinnistä.

  Ottakaa rohkeasti yhteyttä ja kysykää lisätietoja tai varatkaa suoraan aika yhteiseen alkukeskusteluun. 

  Usein kysytyt kysymykset

  • Onko avioehto epäluottamuslause?

   Avioehto on loppujen lopuksi vain sopimus, jossa juuri te kaksi sovitte itsellenne sopivat säännöt siltä varalta, kun avioliittonne joskus päättyy. Avioehto on mahdollisuus osoittaa välittämistä, olla reilu ja vastuullinen. Avioehdon pohtimisen aloittaminen voi tuntua vaikealta, mutta kokemuksemme mukaan aiheesta syntyvät keskustelut ovat rakentavia. Avioliiton taloudellisten vaikutusten huomiotta jättäminen on yhtä vastuutonta kuin se, että jättäisi kotivakuutuksen ottamatta – ellei pahempaa.

  • Miksi niin harvalla on avioehto?

   Avioehto on huonosti tunnettu juridinen asiakirja, jolla on lisäksi kielteinen maine. FRIDAlaisten mielestä aivan suotta: avioehdon tekeminen on mielestämme suorastaan romanttinen ele. Avioehdon tekemiseen on lisäksi vain vähän kannustimia ja siitä johtuen harva naimisiin menevä oikein tarkkaan edes tietää, millaisia taloudellisia vaikutuksia avioliitolla on.

  FRIDA auttaa lähellä ja kauempana sekä verkossa

  Autamme pohtimaan, millainen avioehto sopii juuri teille ja laadimme avioehtosopimuksen. Varaa aika asiantuntijalle: Helsinki, Turku, Tampere, Oulu, Hämeenlinna, Jyväskylä, Kouvola. Voit myös käyttää etäpalveluamme. Puhelin- ja verkkoneuvottelu toimii kaikkialla Suomessa. Verkkokaupasta tilaat avioehdon edullisimmin.