Testamentti

Testamentti on viimeinen tahtosi ja kertoo, kuka tai ketkä saavat omaisuutesi, kun olet kuollut. Tee testamentti sinulle tärkeän henkilön, tahon tai tarkoituksen hyväksi. 

Jokaisen kannattaa tehdä testamentti. Testamentti on erityisen tärkeä sinulle, jolla ei ole omia lapsia tai perillisasemassa olevia sukulaisia. Serkut eivät enää peri ja ilman testamenttia omaisuutesi päätyy valtiolle. 

Avopuolisoiden ei ole syytä unohtaa testamenttia, sillä laki ei suojele mitenkään avopuolisoa toisen kuoleman jälkeen. Aviopuolisot, älkää tekään jääkö vain lain pykälien varaan, huolehtikaa itse leskeksi jäävän turvasta. 

Testamenttimääräykset

Testamenttimääräykset koostuvat muun muassa seuraavista asioista:

 1. Testamentin saajat: Kenelle haluat jättää omaisuutesi kuolemasi jälkeen? 
 2. Testamentattava omaisuus: Mitä omaisuuutta tai kuinka suuren osuuden omaisuudestasi haluat antaa kullekin testamentin saajalle?
 3. Testamentattava oikeus: Määräätkö omaisuutesi omistusoikeudella vai hallintaoikeudella?
 4. Testamentin vastaanottaminen: Jos testamentin saaja haluaa ottaa testamentin vastaan vain osittain tai jos hän haluaa kieltäytyä testamentista kokonaan, kenelle omaisuutesi näissä tilanteissa menee?
 5. Testamentin saajan kuolema: Mitä jos testamentin saaja kuolee ennen sinua, kenelle haluat omaisuutesi tässä tilanteessa menevän? Testamentin saajilla voi olla omia lapsia, mutta entä siinä tilanteessa, että näin ei olekaan? Jos testamentin saaja kuolee perittyään sinut, saako sinulta peritty omaisuus päätyä mahdollisesti ex-puolisollesi tai vieraaseen sukuun vai haluaisitko ottaa asiaan kantaa omassa testamentissasi?
 6. Avio-oikeus: Haluatko poistaa testamentin saajan aviopuolison avio-oikeuden sinulta perittävään omaisuuteen?
 7. Lainvalinta: Onko asuinpaikkasi ulkomailla? Minkä maan laki perimykseesi ja testamenttiin tulee soveltaa? 


Testamentti puolisolle tai yhdessä puolison kanssa

Tutustu myös keskinäiseen testamenttiin.

Keskinäinen testamentti

4 syytä, miksi testamentata omille lapsille

 1. Testamentin tavoitteena on usein turvata lasten tasapuolinen kohtelu perinnönjaossa. Testamentissa voi ottaa huomioon, jos on esimerkiksi antanut yhdelle lapselle enemmän kuin toiselle elinaikana. Toisaalta joku lapsista saattaa olla suuremman taloudellisen tuen tarpeessa kuin joku toinen, jolloin vanhempi voi haluta määrätä hänen hyväkseen enemmän.
 2. Kun lapsi perii vanhempansa testamentin kautta, hän voi vastaanottaa testamentin myös osittain. Usein vanhemmat haluavatkin testamentissaan määrätä, että testamentin saajalla on oikeus ottaa testamentti vastaan vain osittain, jolloin omaisuus menee siltä osin kuin siitä on luovuttu testamantin saajan omille lapsille eli perittävän lapsenlapsille. Huolellisesti laadituilla testamenttimääräyksillä vältytään ylimääräisiltä veroseuraamuksilta. 
 3. Testamentillla vanhempi haluaa myös suojella lapsiaan ja heidän perimäänsä omaisuutta. Testamentin tarkoituksena on turvata lasten perimä omaisuus siten, ettei perintönä lapsille siirtynyt omaisuus siirry heidän omistusoikeutensa ulkopuolelle heidän mahdollisessa avioerossa avio-oikeuden nojalla. Tästä syystä vanhemmat lähes poikkeuksetta sulkevat testamentinsaajan aviopuolison avio-oikeuden pois perittyyn omaisuuteen, tällaisen omaisuuden sijaan tulleeseen omaisuuteen ja tällaisen omaisuuden tuottoon.
 4. Vanhempi ei yleensä myöskään halua, että omaisuus päätyy väärälle henkilölle, lapsen aviopuolisolle perintöoikeuden nojalla, ex-puolisolle tai ylipäänsä väärään sukuun. Testamentin tavoitteena on määrätä perintönä lapsille siirtyneen omaisuuden toissijaisesta saajasta ja siten varmistaa omaisuuden säilyminen omien läheisten omistuksessa, jos lapsi perittyään vanhempansa kuolee saamatta omia jälkeläisiä.

Usein kysytyt kysymykset

 • Kuka perii lain mukaan?

  Perittävän lakimääräisiä perillisiä ovat:

  1. Lapset ja heidän sijaansa tulevat lasten jälkeläiset eli rintaperilliset (rajaton sijaantulo)
  2. Aviopuoliso tai rekisteröidyn parisuhteen osapuoli, jos perittävällä ei jäänyt rintaperillisiä
  3. Vanhemmat ja heidän jälkeen sisarukset ja sisarusten jälkeläiset, jos perittävällä ei ollut edellä mainittua puolisoa tai puoliso ei ole elossa (rajaton sijaantulo)
  4. Isovanhemmat ja heidän jälkeen heidän lapset, jos edellä mainittuja perillisiä ei ole (sijaantulo on rajattu).

  Laissa säädetty perimys katkeaa setiin ja täteihin. Serkut eivät enää peri.

 • Mikä on lakiosa?

  Oikeus lakiosaan on rintaperilliselle kuuluva oikeus. Lakiosan määrä on puolet rintaperilliselle lain mukaan tulevasta perintöosan arvosta. Jos perittävällä on esimerkiksi kaksi lasta, heidän perintöosansa ovat 1/2 perittävästä omaisuudesta, jolloin kummankin lakiosa on 1/4.

  Olipa testamentti millainen tahansa rintaperillisellä on aina oikeus vaatia lakiosaansa. Ainoastaan lesken perintökaaren mukainen vähimmäissuoja eli asumisoikeus menee rintaperillisen lakiosaoikeuden edellä.

  Lakiosa asettaa näin testamenttausvallalle rajat. Testamentata voi kenen hyväksi vain, kunhan testamentti ei loukkaa oman rintaperillisen oikeutta lakiosaan. Vaikka testamentilla ei voi lain mukaan loukata rintaperillisen lakiosaa, rintaperillinen voi kuitenkin hyväksyä hänen lakiosaansa loukkaavan testamentin.

  Saadakseen lakiosansa rintaperillisen tulee vedota testamentin tehottomuuteen ja ilmoittaa oma lakiosavaatimuksensa. Vaatimus tulee tehdä testamentin saajalle haastemiehen välityksellä tai muulla todistettavalla tavalla. Määräaika vaatimuksen tekemiselle on kuusi kuukautta siitä, kun testamentti on annettu tiedoksi perilliselle. Testamentin tiedoksisaantitodistuksen "Vaadin lakiosaani" -kohta ei siis vielä tarkoita sitä, että lakiosaa olisi lain mukaan vaadittu.

  Vanhemmat usein toivovat testamentissaan, etteivät heidän rintaperillisensä vaatisi lakiosansa maksamista ensiki kuolleen puolison jälkeen lesken eläessä ja vastoin lesken tahtoa. Tätä toivomusta on mahdollista vahvistaa testamentissa eri tavoin, jos testamentin tekijöille on taloudellisista tai muista syistä tärkeää, etteivät rintaperilliset vaatisi lakiosiaan.

  Lakiosasta ja muista perintöasioista sekä testamentin laatimisesta on hyvä keskustella perintö- ja testamenttioikeuteen perehtyneen juristin kanssa.

Ilmaise viimeinen tahtosi huolellisesti

Testamentin pätevyyden ja testamentin tekijän todellisen tahdon toteuttamiseksi testamentin tekemisessä kannattaa käyttää apuna perheoikeuden asiantuntijoita, jotka auttavat myös testamentin sisällön pohdinnassa. 

Testamentin tekemisessä tulee olla erittäin huolellinen, sillä pienikin muotovirhe, esimerkiksi todistamisessa, antaa syyn testamentin moittimiseen ja saattaa johtaa testamentin pätemättömyyteen. Samoin testamenttien vakiofraasit ovat vaarallisia.  

On hyvä muistaa, että testamentti saattaa olla sellaisenaan voimassa ja vastata viimeistä tahtoa jopa vuosikymmeniä, joten testamentti on väärä paikka säästää. Hyvin laaditulla testamentilla vältetään perintöriidat. Tee oma testamenttisi perintöoikeuteen perehtyneen juristimme avulla. Voit valita itsellesi parhaiten sopivan palvelutavan tai näiden yhdistelmän:

 1. Varaa aika toimistollemme.
 2. Sovi puhelin-, sähköposti- tai verkkoneuvottelu testamentin laatimiseksi
 3. Tilaa oma testamenttisi verkkokaupastamme.

Testamentin tarkistaminen ja päivittäminen

Onko sinulla olemassa oleva testamentti? Omaa testamenttia on hyvä tarkastella säännöllisin väliajoin. Hyvä tarkasteluväli on muutaman vuoden välein ja aina silloin, kun elämässä tapahtuu jotakin suurempaa tai omaisuutta myydään, ostetaan, lahjoitetaan tai muuten järjestellään. Saat mielenrauhaa, kun tiedät, että testamenttisi on ajan tasalla ja testamentissasi on otettu huomioon viimeisinkin verottajan perintöverotuskäytäntö. 

FRIDAtarkistaa-palveluun kuuluu, että annamme mielipiteemme testamentistasi ja kerromme omat näkemyksemme sinulle pohdittavaksi. Annamme myös hyvät käytännön vinkit esimerkiksi perintöverojen minimoimiseksi.

Yhteyshenkilöt

Katariina Kuusiluoma

Katariina Kuusiluoma

Lakimies, OTM, KTM, kaupanvahvistaja

040 5070 101‬
Risto Närhi

Risto Närhi

Lakimies, OTM, kaupanvahvistaja

050 466 2135
Mirja Kokko

Mirja Kokko

Varatuomari VT, kaupanvahvistaja

040 731 1380
Sanna Sarjanen

Sanna Sarjanen

Lakimies, OTM, luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja

050 4620 920
Pauli Seppänen

Pauli Seppänen

Lakimies, OTM

050 313 7700
Eerik Ahola

Eerik Ahola

Lakimies, OTM

040 1989 410
Pentti Seppänen

Pentti Seppänen

Lakimies, OTK, VT, KTM

050 572 1940

FRIDA auttaa lähellä ja kauempana sekä verkossa

Autamme pohtimaan, millainen testamentti sopii juuri sinulle ja laadimme testamentin. Varaa aika asiantuntijalle: Helsinki, Turku, Tampere, Oulu, Hämeenlinna, Jyväskylä, Kouvola. Voit myös käyttää etäpalveluamme. Puhelin- ja verkkoneuvottelu toimii kaikkialla Suomessa. Verkkokaupasta tilaat testamentin edullisimmin.