Varainhoidon lakiasiat

Erilaiset perhetaustat ja varallisuuden jakautuminen puolisoiden kesken vaikuttavat omaisuuden ja varallisuuden rakenteen suunnitteluun. Huolellinen, avoin ja oikea-aikainen suunnittelu on kaiken lähtökohta. Mieluummin liian aikaisin kuin liian myöhään.

Laajennettua varainhoitoa

Varainhoito tai varallisuuden hoito ei ole vain tuotto/riski-suhteen määrittelemistä ja sopivien sijoituskohteiden valitsemista. Laajennettu varainhoito käsittää myös ihmisen elämäntarinan ymmärtämisen, unelmien määrittelyn ja tulevaisuuden tavoitteiden konkretisoimisen. Kokonaisvaltaisen varainhoidon tulisi ottaa tulevan varalta huomioon myös ihmisen loppuelämän taloudellisen turvan ja perintösuunnitelman.

Mistä tulemme ja minne menemme

Jos ei tiedä ihmisen historiaa eikä tulevaa suuntaa, on vaikea suunnitella yhtään mitään. Ihmisen eletty elämä saattaa vaikuttaa merkittävällä tavalla myös raha-asioihin, esimerkiksi entisten osittamattomien avioliittojen kautta. Ne osituskirjat kun pitäisi löytyä omien tärkeiden asiakirjojen arkistosta. 

Kulkusuunta määrää sen sijaan sen, millaisia varallisuusjärjestelyitä kannattaa tehdä tai milloin niitä kannattaa muuttaa.

Mitä, kenen nimissä ja missä

Juridisesta näkökulmasta tarkasteltuna varallisuuden rakenteen suunnittelussa on tärkeää kartoittaa, pohtia ja suunnitella:

  1. Mitä varoja ja velkoja on?
  2. Missä varat sijaitsevat?
  3. Onko varat sijoitettu oikein omiin tavoitteisiin nähden?

Tämän jälkeen suunnitellaan, onko järkevintä omistaa henkilökohtaisesti, sijoitusyhtiön kautta tai esimerkiksi sijoitusvakuutuksen kautta.  Myös lahjoittaminen hyvissä ajoin ennakkoon voi olla perintösuunnittelun vinkkelistä viisasta. Testamentti on tietenkin  välttämättömyys ja viimeinen sana, kun hoidetut varat siirtyvät eteenpäin edelleen hoidettavaksi. 

Uusi avioliitto ja vanhan avioliiton lapset?  Omia ja yhteisiä lapsia? Ei lapsia?

Perhetilanteet ovat erilaisia. Se mikä sopii toiselle, ei sovi toiselle. Erityisesti silloin, kun puolisoilla on omia lapsia ja yhteisiä lapsia, osituksen juridiikka ja  tasinkoetuoikeus voivat johtaa yllättävään lopputulokseen. 

Jos olet naimisissa, avio-oikeus vaikuttaa perintösuunnitteluun, sillä osituksessa omaisuus jaetaan lesken ja kuolinpesän kesken. Kuolinpesän osuus menee edelleen kuolinpesän perillisille/testamentin saajille. Ositus vaikuttaa merkittävästi perillisille tulevaan omaisuuteen.     

Ositus ja perinnönjako ovat kuitenkin erilliset toimenpiteet. Avio-oikeudelliset ratkaisut eli avioehto vaikuttaa voimakkaasti perintösuunnitteluun. Myös järjestys, jossa puolisot kuolevat, vaikuttaa varainhoidon perintösuunnitteluun.  Kuoleman varalta suosittelemme pohtimaan ainakin leskeksi jäävän taloudellista turvaa sekä omaisuuden jakautumista perillisten ja muiden testamentinsaajien kesken. Testamentti on todella tärkeä varallisuuden hoidon ja perintösuunnittelun väline henkivakuutusten lisäksi. 

Huolellinen varainhoito ottaa kantaa myös kuolemaan ja edunvalvontatilanteisiin

Asiantuntijan käyttö jo omaisuuden omistuksen suunnittelussa on tärkeää. Yllättävät tilanteet voidaan välttää ainoastaan huolellisella ja kokonaisvaltaisella suunnittelulla, joka kattaa myös perintösuunnitelun ja varautumisen yllättäviin edunvalvontatilanteisiin. Älä siis unohda edunvalvontavaltakirjan merkitystä myöskään varainhoidossa.

FRIDA auttaa lähellä ja kauempana sekä verkossa

Vastuulliseen varainhoitoon kuuluvat myös perheen lakiasiat. Varaa aika toimistollemme. Sovi puhelin- tai verkkoneuvottelu varainhoitoon liittyvien lakiasioiden selvittämiseksi. Toimimme tällä hetkellä pääkaupunkiseudulla, Uudenmaan alueella, Turussa ja Tampereella. Löydät meidät myös Oulusta. Toimistoihimme on helppo tulla olipa oma asuinpaikkasi esimerkiksi Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa, Kerava, Tuusula, Järvenpää, Mäntsälä, Kouvola, Kaarina, Raisio, Naantali, Ylöjärvi tai Hämeenkyrö. Etäpalvelumme toimii joka puolella Suomea.