Lasten asiat vanhempien erotessa

Olette päättäneet erota. Vaikka teillä vanhemmilla ei olis riitaa, lasten asiat tulee aina järjestellä eron yhteydessä. On helpompi rakentaa uutta elämää, kun pelisäännöt ovat kaikille selvät.

Lapset ja vanhempien ero

Eroaminen ei lähtökohtaisesti muuta vanhemman asemaa lapsensa huoltajana. Parisuhteessa tai ei, lapsen vanhemmat ovat tämän huoltajia. Huoltajuudella ei myöskään ole tekemistä sen kanssa, eroavatko vanhemmat avio- tai avoliitosta.

Vanhempien erotessa on tärkeä päättää lapsen tai lasten huoltoon, elatukseen, tapaamisoikeuteen ja asumiseen liittyvistä asioista.

Lapsen tärkein ”koti” on vanhempien keskinäisessä suhteessa - myös eron jälkeen. Lapsen etu on aina, että arki sujuu ilman turhia jännitteitä. Joskus tämä on helpommin sanottu kuin tehty, mutta tähän pyritään.

Usein kysytyt kysymykset

 • Kuka päättää lapsen asioista?

  Lapsen huoltaja tai huoltajat päättävät. Lapsen huoltajuudessa on kyse siitä, kuka päättää lapsen tärkeistä asioista kuten lapsen nimestä, asuinpaikasta, uskonnosta, terveyden ja sairauden hoidosta, päiväkodista ja koulusta. Jos yhteistyö yhteishuoltajina ei suju vanhempien kesken, tulee harkittavaksi yksinhuoltajuuden hakeminen.

 • Missä on lapsen vakituinen osoite?

  Vain toinen voi olla juridisesti lapsen lähivanhempi, jos vanhemmat eivät ole yhdessä. Lähivanhempi on se, jonka luona lapsi vakituisesti asuu. Toinen vanhempi on siis etävanhempi, vaikka käytännössä lapsi asuisi vuoroviikoin kummankin vanhempansa luona ja vanhemmilla olisi yhteishuoltajuus.

 • Miten tapaamisoikeus määräytyy?

  Tapaamisoikeus on lapsen oikeus tavata vanhempaansa. Vaikka toinen vanhempi ei olisi lapsen huoltaja, lapsen sovittu oikeus tavata toista vanhempaansa voi olla niin laaja, että lapsi viettää aikansa puoliksi molempien vanhempiensa luona.

 • Maksaako jompikumpi toiselle elatusapua?

  Tapaamisoikeuden laajuudella on vaikutusta maksettavaan elatusapuun. Elatusapu määräytyy lapsen elatuksen tarpeen (kulut) ja kummankin vanhemman elatuskyvyn mukaan.

Lastenvalvoja vahvistaa vanhempien sopimuksen

Lapseen liittyvät asiat nivoutuvat yhteen, mutta on tärkeä mieltää ne oikein ja erikseen sovittavina asioina. Suosittelemme, että lapsiin liittyvät, myös yhteisymmärryksessä sovitut asiat vahvistetaan oman kunnan tai kaupungin lastenvalvojan luona. Hän tarkastelee sovittuja asioita vain ja ainoastaan lapsen edun näkökulmasta. Vahvistettu sopimus on tärkeä asiakirja, jos vanhemmille tulee myöhemmin riitaa lapsen asioiden uudelleenjärjestämisestä.