Paperit kuntoon

Kaikilla aikuisilla tulisi olla tulevaisuuden varalta keskeiset paperit kunnossa. Onhan meillä vakuutuksetkin otettuna mahdollisia vahinkotapahtumia varten. Omien lakiasioiden hoitaminen voi tuntua tavallisessa arjessa etäiseltä. Asiakirjojen tekemisen ei kuitenkaan tarvitse olla hankalaa. Me fridalaiset olemme täällä sinua ja perhettäsi varten. Tärkeintä on ryhtyä tuumasta toimeen - ajoissa.

Asiakirjat tulevaisuuden turvaksi

 1. Etkö tiedä mitä asiakirjoja juuri sinä tarvitset? 
 2. Oletko epävarma, mitä tahdot tai mitä sinun ehkä kannattaisi tahtoa?
 3. Mietitkö, milloin olisi hyvä hetki järjestellä omat lakiasiat?

Älä jää yksin pohtimaan. Mietitään yhdessä. Omien asioiden järjestäminen tulevaisuuden varalta onnistuu sellaisilla asiakirjoilla kuin edunvalvontavaltakirja ja testamentti. Myös hoitotahtoa kannattaa pohtia ja tallentaa omat hoitotahtomääräykset Kelan Omakanta-järjestelmään. 

Jos omassa tai läheisen toimintakyvyssä on alkanut tapahtua muutoksia huonompaan, on asiakirjat suotavaa laittaa viipymättä kuntoon. Kyky ymmärtää asiakirjojen merkitys on ehdoton edellytys, jotta asiakirjat voidaan tehdä. 

  Edunvalvontavaltakirja

  Edunvalvontavaltuutus annetaan tekemällä edunvalvontavaltakirja. Nimi ei tee tälle tärkeälle asiakirjalle oikeutta. Kuvaavampi nimi olisi tulevaisuusvaltakirja, sillä edunvalvontavaltakirja tehdään tulevaisuutta varten. 

  Edunvalvontavaltakirjalla valtuuttaja, siis sinä, pystyt määräämään, kuka asioitasi hoitaa ja miten niitä hoidetaan, jos et itse tulevaisuudessa pysty päättämään omista asioistasi. Valtuuttaja nimeää omat luottohenkilönsä omassa edunvalvontavaltakirjassaan valtuutetuksi ja valtuutetun varahenkilöiksi - toissijaisiksi valtuutetuiksi ja varavaltuutetuiksi. Edunvalvontavaltuutuksessa voidaan antaa hyvinkin yksityiskohtaisia ohjeita siihen, millaista elämää valtuuttaja haluaisi viettää toimintakyvyn heikentymisestä huolimatta. Tärkeintä on kuitenkin, että joku on toimivaltainen hoitamaan asioitasi.

  Edunvalvontavaltuutus  ei anna valtuutetulle mitään oikeuksia välittömästi valtakirjan allekirjoittamisen jälkeen. Oikeudet astuvat voimaan vasta, jos joskus tulevaisuudessa käsillä on tilanne, ettei valtuuttaja enää pysty huolehtimaan asioistaan ja lainmukaiset edellytykset edunvalvontavaltakirjan vahvistamiselle ovat olemassa.

  Kun valtuuttaja tarvitsee apua asioidensa hoitamiseen, valtuutettu toimittaa edunvalvontavaltakirjan maistraatille vahvistettavaksi. Hakemuksessa on oltava mukana lääkärintodistus, josta ilmenee, että edunvalvontavaltuutuksen vahvistaminen on tarpeellista. Hakemisvaiheessa myös valtuuttajaa kuullaan asiasta, eikä edunvalvontavaltuutusta vahvisteta heikoilla perusteilla.

  Mitä tapahtuu, jos minulla ei ole edunvalvontavaltakirjaa ja tarvitsen apua asioideni hoitamiseen?

  Yleinen käsitys, että puolisolla tai perheenjäsenellä olisi automaattisesti oikeus hoitaa läheisensä asioita, on väärä Edunvalvonnan tarpeen ollessa käsillä he voivat hoitaa asioitasi vasta saatuaan virallisen edunvalvojan tehtävän maistraatin tai käräjäoikeuden määräyksellä.

  Jos maistraatti tai käräjäoikeus määrää puolison tai muun läheisen edunvalvojaksi, hänen toimiaan säätelee holhoustoimilaki, ja maistraatti valvoo edunvalvojan toimia muun muassa vuosittain annettavan vuositilin yhteydessä. Asioiden hoitaminen, esimerkiksi kodin myyminen ja uuden ostaminen, vaativat maistraatin luvan. Usein tämä holhoustoimilain mukainen edunvalvonta koetaan kankeaksi ja byrokraattiseksi järjestelyksi. Jos kukaan läheisesi ei halua tätä virallista edunvalvojan tehtävää hoitaakseen, edunvalvojaksesi määrätään yleinen edunvalvoja. 

  Omien asioiden hoidon voi kuitenkin jokainen järjestää itse silloin, kun asiat ovat vielä hyvin. Näin raha-asiat, omaisuuden hoito ja henkilökohtaiset asiat hoituvat helpommin, joustavammin ja mukavammin - niin valtuuttajan kuin valtuutetun näkökulmasta katsottuna. Tarvitset vain oikein tehdyn ja ajoissa laaditun edunvalvontavaltakirjan.  Siksi FRIDA suosittelee jokaista laittamaan oman edunvalvontavaltakirjansa heti kuntoon eikä kukaan kiellä, päinvastoin, laittamasta koko perheen edunvalvontavaltuutuksia samalla kuntoon!

  Testamentti

  Testamentti on asiakirja, jolla määräät omaisuutesi kohtalosta kuolemasi jälkeen. Laki kun ei useinkaan vastaa henkilön oman tahdon mukaista lopputulosta. Testamentti on myös oivallinen perintöverosuunnittelun väline.

  Testamentti on ainoa tehokas väline varmistaa, että oma puoliso, lapset ja muut läheiset ihmiset tulevat huomioiduksi niin kuin itse kokee reiluksi. Testamentata voi kenelle haluaa, mutta testamentilla ei kuitenkaan voi loukata omien rintaperillisten oikeutta lakiosaan. Lakiosa on puolet siitä, mitä rintaperillinen olisi saanut suoraan lain nojalla perintönä. Rintaperillisiä ovat lapset, lapsenlapset jne. 

  Testamentin avulla voi esimerkiksi turvata puolison taloudellisen aseman, rajoittaa lasten puolisoiden avio-oikeutta perintöön tai muistaa läheistä ihmistä, joka ei lain nojalla perisi mitään. 

  Lapsettoman testamentti selventää tilanteen suvulle

  Jos henkilöllä ei ole lapsia, on sitäkin tärkeämpää ja vapaampaa tehdä testamentti. Lapseton voi määrätä omassa testamentissaan omaisuutensa kenelle haluaa. Myös omat sukulaisensa voi jättää halutessaan vaille perintöä. Jos lapsettomalla henkilöllä on suuri suku, testamentti yksinkertaistaa huomattavasti perinnönjakoa ja säästää sukulaiset riitelyltä. 

  Testamentissa ei saa olla muotovirheitä

  Testamentin tekemisessä kannattaa olla erittäin huolellinen, sillä pienikin muotovirhe antaa syyn testamentin moittimiseen ja saattaa johtaa testamentin pätemättömyyteen. Muotovirhe voi olla esimerkiksi todistajien puute tai se, etteivät todistajat ole olleet yhtä aikaa läsnä testamenttia allekirjoitettaessa.

  Valmiiden testamenttipohjien vakiofraasit ovat vaarallisia. Testamentin pätevyyden ja testamentin tekijän todellisen tahdon toteuttamiseksi testamentin tekemisessä kannattaa käyttää apuna perheoikeuden asiantuntijoita, jotka auttavat myös testamentin sisällön pohdinnassa ja varmistavat, ettei testamentti sisällä muotovirheitä, epäselvoä määräyksiä ja ristiriitoja. 

  Testamentin päivittämien ja peruuttaminen

  Kerran tehdyn testamentin ei tarvitse olla lopullinen, vaan sitä voi myöhemmin muuttaa. Testamentin voi myös peruuttaa. Peruutuksen voi tehdä laatimalla uuden testamentin tai yksinkertaisesti tuhoamalla testamenttiasiakirjan. Elämäntilanteet muuttuvat, ja testamentin sisällön ajanmukaisuus on syytä tarkistaa muutaman vuoden välein tai aina silloin, kun elämässä tapahtuu jotain merkittävämpää. 

  Tee oma edunvalvontavaltakirjasi ja testamenttisi haluamallasi tavalla

  1. Varaa aika toimistollemme.
  2. Sovi puhelin-, sähköposti- tai verkkoneuvottelu edunvalvontavaltakirjan ja testamentin laatimiseksi. 
  3. Tee oma edunvalvontavaltakirjasi (juristi tarkistaa sen) tai tilaa testamenttisi verkkokaupastamme.

  FRIDA auttaa lähellä ja kauempana sekä verkossa

  Autamme laatimaan edunvalvontavaltakirjan, hoitotahdon ja testamentin.  Varaa aika toimistollemme. Sovi puhelin- tai verkkoneuvottelu. Tee ja tilaa asiakirjat edullisemmin verkkokaupassamme. Toimimme tällä hetkellä pääkaupunkiseudulla, Uudenmaan alueella, Turussa ja Tampereella. Löydät meidät myös Oulusta. Toimistoihimme on helppo tulla olipa oma asuinpaikkasi esimerkiksi Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa, Kerava, Tuusula, Järvenpää, Mäntsälä, Kouvola, Kaarina, Raisio, Naantali, Ylöjärvi tai Hämeenkyrö.  Etäpalvelumme toimii joka puolella Suomea.