Verkkokaupan sopimusehdot ja etämyynnin ennakkotiedot

Palveluntarjoaja

FRIDA Family Lawyers Oy (2868190-1)

Postiosoite: Liisankatu 6 LH 36–37, 00170 Helsinki 

Puhelinnumero: +358 40 5070101

Sähköpostiosoite: asiakaspalvelu@fridafamily.fi

Palvelun pääominaisuudet

FRIDA Family Lawyers Oy tarjoaa Fridafamily.fi-palvelun verkkokaupassa erilaisia juridisia palveluja ja räätälöityjä asiakirjoja.

Verkkokaupassa ostettavat palvelut tuotetaan seuraavalla tavalla:

Palvelun saamiseksi asiakkaan on rekisteröidyttävä FRIDAfamilyyn (rekisteröityminen voi tapahtua myös palveluprosessin myöhemmässä vaiheessa). FRIDAfamily-palvelun käyttöehtoihin voit tutusta täällä. 

Asiakas täyttää asiakirjalomakkeen tai muun kyselylomakkeen asiakirjan/palvelun tuottamiseksi. Asiakasta ohjeistetaan ja informoidaan lomakkeen täyttämisen joka vaiheessa. Ennen tilausta asiakas näkee yhteenvedon kysymyksistä ja vastauksista.

Asiakas hyväksyy palvelun tilaamiseen liittyvät ehdot ja tilaamiseen liittyvän maksuvelvollisuuden. Halutessaan asiakas antaa ennakkosuostumuksen palvelun tuottamiseen ennen kuin kuluttajansuojalaissa säädetty peruuttamisaika on päättynyt ja luopuu samalla peruuttamisoikeudestaan. Asiakas valitsee haluamansa palveluvaihtoehdon ja maksutavan. Maksusuorituksen jälkeen asiakkaan täyttämät tiedot ja asiakirja tulevat Palveluntarjoajan valmisteltavaksi ja tarkastettavaksi.

Palveluntarjoaja on yhteydessä asiakkaaseen asiakkaan valitsemalla tavalla varmistaakseen asiakirjan oikean sisällön ja tarkoituksen sekä toimittaa asiakirjan asiakkaalle allekirjoitettavaksi allekirjoittamista ja todistamista sekä mahdollisista muista muotomääräyksistä ohjeistaen. Konsultaatiosta puhelimitse tai muulla asiakkaan toivomalla tavalla sovitaan kunkin asiakkaan kanssa erikseen.

Tämän jälkeen asiakkaalla on mahdollisuus pyytää Palveluntarjoajaa suorittamaan palvelun hintaan kuuluvia lisäpalveluja. Asiakkaalle kerrotaan huolellisesti hänelle tarjolla olevista maksuttomista ja maksullisista lisäpalveluista.

Palveluntarjoajalla on oikeus kieltäytyä laatimasta asiakkaan tilaamaa asiakirjaa, mikäli Palveluntarjoaja katsoo, ettei asiakirjaa voida laatia asiakkaan antamien tietojen perusteella tai jos asiakirjan laatiminen estyy muusta syystä. Asiakkaan maksama suoritus palautetaan tässä tilanteessa asiakkaan ilmoittamalle pankkitilille välittömästi ja viimeistään 14 vuorokauden kuluessa asiakirjan toimittamisen esteen tultua ilmi. 

FRIDA Family Lawyers Oy tarjoaa myös perinteistä lakipalvelua (www.fridafamily.fi), jonka ehdoista ja hinnoista sovitaan erikseen asiakkaan kanssa toimeksiannon laatu ja laajuus huomioon ottaen. Palveluiden hintaesimerkkeihin voi tutustua osoitteessa www.fridafamily.fi/hinnasto.

Miksi tarvitsemme palvelun tuottamiseksi henkilötietoja

Tarvitsemme useimmissa palveluissamme asiakkaamme tilaaman lainopillisen toimeksiannon hoitamista varten myös hänen läheistensä tai muiden asianosaisten henkilöiden henkilötietoja, esimeriksi nimen, henkilötunnuksen, postiosoitteen, puhelinnumeron ja sähköpostiosoitteen. Näitä tietoja ei kysytä palveluissamme koskaan tarkoituksettomasti. Asiakasta informoidaan palveluprosessin aikana tiedon tarpeellisuudesta ja käyttötarkoituksesta. Joka tapauksessa kysyttävillä tiedoilla on aina oikeudellisen palvelun erityisluonteeseen liittyvä juridinen perusta. Tietosuojaan ja henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä asioista voit lukea lisää tietosuojaselosteestamme.

On asiakkaan vastuulla huolehtia, että hän on pyytänyt läheisiltään ja muilta asianosaisilta luvan heidän henkilötietojensa luovuttamiseen omassa juridisessa palvelussaan tai asiakirjassaan. Lisäksi palvelussamme voidaan erikseen vaatia käyttäjää vahvistamaan läheisiltä ennakolta saatu suostumus, jotta voimme toteuttaa palvelun, jonka toteuttamisen edellytyksenä on läheisiltä saatu suostumus heidän henkilökohtaisten tietojen antamiseen ja viestin vastaanottamiseen palveluntarjoajalta. Joka tapauksessa kysyttävillä tiedoilla on aina oikeudellisen palvelun erityisluonteeseen liittyvä juridinen perusta.

Hintatiedot

Palvelut, palvelukuvaukset ja eri palveluvaihtoehdot sekä hinnat löytyvät kunkin palvelun omalta sivulta. Esimerkiksi digitaalisen edunvalvontavaltakirjan hintatiedot ja palveluvaihtoehdot löytyvät sivuiltamme https://www.fridafamily.fi.

Kaikki ilmoittamamme hinnat sisältävät voimassaolevan arvonlisäveron.

Maksutavat ja mahdolliset toimituskulut

Verkkopankit, Luottokortit, Mobiilimaksut

Toimituskulut paperilaskusta: 5,00 €

Maksunvälityspalvelun toteuttaja ja maksupalvelun tarjoaja

Maksunvälityspalvelun toteuttajana ja maksupalvelun tarjoajana toimii Checkout Finland Oy (y-tunnus 2196606-6) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Checkout Finland Oy näkyy maksun saajana tiliotteella tai korttilaskulla ja välittää maksun kauppiaalle. Checkout Finland Oy on OPn 100 % omistama tytäryhtiö, joka on maksunvälitykseen erikoistunut yritys. Reklamaatiotapauksissa pyydämme ottamaan ensisijaisesti yhteyttä Palveluntarjoajaan.

Checkout Finland Oy:n yhteystiedot ovat:

Checkout Finland Oy
Eteläpuisto 2 C
33200 Tampere
sähköposti: asiakaspalvelu@checkout.fi
puhelin: 0800 552 010

Verkkopankkimaksamiseen liittyvän maksunvälityspalvelun toteuttaa Checkout Finland Oy (y-tunnus 2196606-6) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Käyttäjän kannalta palvelu toimii aivan kuten perinteinen verkkomaksaminenkin. 

Tilauksen hyväksyminen

Ennen toimeksiantoa ja tilausta (”Tilaan edunvalvontavaltakirjan”-painike) asiakasta pyydetään ilmoittamaan, että hän on lukenut ja ymmärtänyt sopimusehdot ja että hän hyväksyy ne. Samalla asiakas hyväksyy tilaukseen liittyvän maksuvelvollisuuden ja ilmoittaa hyväksymällä sopimusehdot saaneensa tiedot palvelun pääominaisuuksista, hinnoittelusta, toimeksiannon alkamisesta, päättymisestä ja palveluprosessin kestosta sekä kuluttajan velvoitteista.

Toimeksiantovahvistus

Toimeksiannolla ja tilauksella tarkoitamme näissä sopimusehdoissa ja palvelussamme samaa asiaa ja käytämme termejä rinnakkain.

Palveluntarjoaja toimittaa asiakkaalle vahvistuksen tehdystä toimeksiannosta asiakkaan rekisteröitymisen yhteydessä antamaan sähköpostiosoitteeseen. Toimeksiantovahvistukseen sisältyy peruuttamislomake ja -ohje.

Jos Palveluntarjoaja on jostain syystä estynyt ottamaan toimeksiantoa vastaan, palautetaan asiakkaan maksama suoritus lyhentämättömänä asiakkaan ilmoittamalle pankkitilille välittömästi ja viimeistään 14 vuorokauden kuluessa palvelun toimittamisen esteen tultua ilmi.

Toimitusehdot

Palveluntarjoaja toimittaa ostetun palvelun kussakin palvelussamme erikseen ilmoitetussa ajassa tilauksen jättämisestä ja toimeksiantosopimuksen syntymisestä, jos asiakas on antanut kuluttajansuojalain 15 §:n mukaisen ennakkosuostumuksensa siihen, että ostettu palvelu voidaan toimittaa hänelle sähköisesti ennen kuin kuluttajansuojalain 14 §:ssä säädetty 14 päivän peruuttamisaika tilauksesta on päättynyt. Antamalla ennakkosuostumuksen asiakas luopuu samalla tilauksen peruuttamisoikeudesta. Peruuttamisoikeuden rajoituksista säädetään kuluttajansuojalain 16 §:ssä.

Jos asiakas ei anna ennakkosuostumusta, palvelun toimittaminen aloitetaan vasta peruuttamisajan päätyttyä.

Toimitusajan mahdollisesti venyessä, Palveluntarjoaja ilmoittaa siitä sähköpostitse asiakkaalle ja asiakkaalla on tällöin mahdollisuus perua tilaus ilmoittamalla siitä kirjallisesti Palveluntarjoajalle.

Peruuttamisoikeus

Kuluttajansuojalain 6 luvun 14 §:n mukaan asiakkaalla on oikeus peruuttaa etämyyntisopimus ilmoittamalla siitä peruuttamislomakkeella tai muulla yksiselitteisellä tavalla Palveluntarjoajalle viimeistään 14 päivän kuluttua sähköisesti toimitettavaa palvelua koskevan sopimuksen tekemisestä.

Halutessaan perua toimeksiannon/tilauksen asiakkaan on ilmoitettava siitä Palveluntarjoajalle kirjallisesti.  Peruuttamisohje ja -lomake löytyvät osoitteesta www.fridafamily.fi/peruuttamisohjejalomake. Toimeksiannon hoitaminen aloitetaan vasta em. peruuttamisajan päätyttyä.

Ennakkosuostumus tai pyyntö toimeksiannon aloittamiseen ennen peruuttamisajan päättymistä

Asiakas voi tilatessaan haluamansa palvelun antaa ennakkosuostumuksen Palveluntarjoajalle aloittaa toimeksiannon hoitaminen jo ennen peruutusajan päättymistä. Palvelussa ei ole mahdollista antaa ennakkosuostumusta ilman, että asiakas hyväksyy samalla peruuttamisoikeuden puuttumisen tällaisessa tilanteessa.

Siinä tapauksessa, että asiakas on antamatta edellä mainittua ennakkosuostumusta pyytänyt, että toimeksiannon hoitaminen aloitetaan ennen peruuttamisajan päättymistä, asiakkaan on kuluttajansuojalain 6 luvun 19 §:n mukaan maksettava peruuttamistapauksessa Palveluntarjoajalle kohtuullinen korvaus peruuttamisilmoituksen tekemiseen mennessä tehdystä työstä.

Peruuttamisoikeuden rajoitukset

Asiakkaalla ei ole peruuttamisoikeutta, jos Palveluntarjoaja on ehtinyt hoitamaan toimeksiannon kokonaan.

Asiakkaalla ei ole peruutusoikeutta myöskään silloin, kun digitaalisen sisällön toimittaminen sähköisesti on aloitettu ennen peruuttamisajan päättymistä asiakkaan kuluttajansuojalain 15 §:ssä tarkoitetun pyynnön tai suostumuksen johdosta ja hänelle on ilmoitettu peruuttamisoikeuden puuttumisesta tällaisessa tapauksessa.

Peruuttamisen vaikutukset maksusuorituksiin

Peruuttamistilanteessa asiakkaan maksama suoritus palautetaan asiakkaan ilmoittamalle pankkitilille välittömästi ja viimeistään 14 vuorokauden kuluessa siitä, kun Palveluntarjoaja on vastaanottanut asiakkaan kirjallisen peruuttamisilmoituksen.

Jos asiakas on antanut ennakkosuostumuksensa toimeksiannon hoitamiseen ennen peruutusajan päättymistä ja hyväksynyt samalla peruutusoikeuden puuttumisen, ei asiakkaalla ole oikeutta saada maksamaansa suoritusta takaisin.

Jos asiakas on pyytänyt kirjallisesti, että toimeksiannon hoitaminen aloitetaan ennen peruuttamisajan päättymistä, asiakkaan on kuluttajansuojalain 6 luvun 19 §:n mukaan maksettava peruuttamistapauksessa Palveluntarjoajalle kohtuullinen korvaus peruuttamisilmoituksen tekemiseen mennessä tehdystä työstä.

Muutokset asiakirjan toimittamisen ja allekirjoittamisen jälkeen

Palveluntarjoaja tarjoaa mahdollisuuden muutosten tekemiseen ensisijaisesti etäpalveluna ja toissijaisesti lähipalveluna. Palveluntarjoajalla on oikeus veloittaa muutoksista niiden laatuun ja laajuuteen nähden kohtuullinen palkkio. Muutosten toteuttamistavasta, aikataulusta ja palkkiosta sovitaan kussakin tilanteessa erikseen yhdessä asiakkaan ja Palveluntarjoajan kanssa.

Sopimuksen täyttäminen ja toimeksiannon lakkaaminen

Kun sekä asiakas että Palveluntarjoaja ovat molemmat täyttäneet toimeksiannon ja tilatun palvelun mukaiset velvoitteensa kokonaan, toimeksiantosuhde lakkaa olemasta voimassa ilman eri irtisanomista. 

Asiakkaan velvollisuutena on maksaa tilaamastaan ja valitsemastaan palvelusta sekä tarjota oikeat, virheettömät ja pyydetyt tiedot kussakin palvelun vaiheessa. Asiakkaan vastuulla on se, että hän on kelpoinen ja oikeutettu tekemään toimeksiantosopimuksen ja tilaamaan palvelun.

 Palveluntarjoajan katsotaan täyttäneen omat toimeksiantoon ja tilattuun palveluun kuuluvat velvoitteensa kokonaan, kun asiakirja on juristin käsittelyn jälkeen valmis allekirjoitettavaksi ja se on toimitettu asiakkaalle hänen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Palveluntarjoaja pyrkii ohjein ja neuvoin huolehtimaan siitä, että asiakas osaa toimia lain edellyttämällä tavalla. Palveluntarjoaja ei vastaa siitä, jos asiakas ei toimi annettujen ohjeiden mukaan. Hän jättää asiakirjan esimerkiksi allekirjoittamatta. Palveluumme sisältyvät maksuttomat ja valinnaiset lisäpalvelut on kehitytty asiakkaan parhaaksi, jotta palvelun tarkoituksen toteuttaminen kokonaisuudessaan olisi asiakkaalle mahdollisimman vaivatonta. 

Sähköinen viestintä

FRIDA Family Lawyers Oy:llä on oikeus käyttää toimeksiantoon liittyvässä sähköisessä viestinnässä tavanomaista sähköpostia. Asiakas tiedostaa ja hyväksyy sen, että tavanomaiseen, salaamattomaan sähköpostiviestintään saattaa sisältyä tietoturvariskejä. Mikäli asiakas haluaa erityisestä syystä käyttää jotain muuta suojatumpaa viestintää, tulee tästä ilmoittaa FRIDA Family Lawyers Oy:lle kirjallisesti etukäteen ennen toimeksiannon aloittamista. FRIDA Family Lawyers Oy ei ole vahingonkorvausvastuussa vahingoista, jotka liittyvät sähköiseen viestintään, ellei kysymys ole toimeksiantoon perustuvien ammatillisten velvoitteiden rikkomisesta tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella.

FRIDA Family Lawyers Oy käyttää palvelussaan ulkopuolisten palveluntarjoajien tuottamia ja ylläpitämiä sähköisiä ohjelmistoja ja palvelimia. FRIDA Family Lawyers Oy ei ole vastuussa asiakkaalle aiheutuvasta vahingosta tai tietojen menetyksestä, joka aiheutuu ulkopuolisen palveluntarjoajan palveluun kohdistuvasta tietomurrosta, häirinnästä, palveluntarjoajan virheestä tai muusta tapahtumasta.

Vastuunrajoitus ja reklamaatiot

Palveluntarjoajalla on toiminnastaan kattava vastuuvakuutus OP Vakuutus Oy:ssä (y-tunnus 14S8359-3). Palveluntarjoaja vastaa asiakkaalle aiheutuvista välittömistä vahingoista, joista Palveluntarjoaja on vahingonkorvausvastuussa.

Jos asiakkaalle aiheutuneen vahingon määrää ei voida arvioida, Palveluntarjoajan vastuu rajoittuu joka tapauksessa summaan, jonka asiakas on suorittanut Palveluntarjoajalle. Palveluntarjoajan ja sen edustajien vastuu rajoittuu kaikissa tilanteissa välittömiin vahinkoihin, eivätkä Palveluntarjoajan ja sen edustajat vastaa välillisistä tai epäsuorista vahingoista eikä kolmansille tahoille aiheutuneista tai kolmansien tahojen aiheuttamista vahingoista. Vastuunrajoitusta ei sovelleta, mikäli vahinko on aiheutettu tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella.

Palveluntarjoaja ei ole vastuussa asiakkaan antamista valheellisista tai virheellisistä tiedoista. Täten Palveluntarjoaja ei vastaa asiakkaan itsensä antamien virheellisten tai valheellisten tietojen osalta asiakirjojen mahdollisista puutteellisuuksista taikka virheistä, eikä Palveluntarjoaja ole korvausvastuussa mahdollisista välittömistä, välillisistä tai epäsuorista vahingoista asiakkaalle taikka kolmansille tahoille.

Jos toimeksiannon hoitamiseksi on asetettu tai sovittu määräaika ja Palveluntarjoaja saa toimeksiannon hoitamiseksi tarvittavat välttämättömät tiedot liian myöhään, Palveluntarjoaja ei vastaa siitä, että toimeksiantoa ei ole hoidettu ajoissa.

Mikäli asiakas on tyytymätön Palveluntarjoajan suorittamaan palveluun, asiakkaan tulee esittää reklamaatio ja mahdolliset vaatimukset kirjallisesti yhden (1) kuukauden kuluessa siitä, kun palvelu on toimitettu ja joka tapauksessa viimeistään kuuden (6) kuukauden kuluttua tyytymättömyyttä aiheuttaneen toimenpiteen suorittamisesta tai siitä, kun tyytymättömyyttä aiheuttanut toimeksianto on päättynyt, riippuen siitä kumpi ajankohta on aikaisempi. Reklamaation voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen asiakaspalvelu@fridafamily.fi tai postitse osoitteeseen Liisankatu 6 LH 36–37, 00170 Helsinki. 

Oikeussuojakeinot

Palveluntarjoajan ja asiakkaan väliseen toimeksiantosuhteeseen kokonaisuudessaan, näihin sopimusehtoihin ja etämyynnin ennakkotietoihin sovelletaan Suomen lakia.

Erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti neuvottelemalla. Jos neuvottelut eivät johda sovintoon, viime kädessä riidat ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa tai kuluttaja-asiakkaan vaatiessa tämän kotipaikan tai vakituisen asuinpaikan käräjäoikeudessa.

Riitatilanteessa asiakkaalla on mahdollisuus myös ottaa yhteyttä kunnalliseen kuluttajaneuvontaan (www.kkv.fi/asiointi) tai tehdä valitus kuluttajariitalautakunnalle: Kuluttajariitalautakunta, PL 306, 00531 Helsinki. Verkkosivut: www.kuluttajariita.fi. Mikäli riita-asia liittyy tavaroiden tai palveluiden verkkokauppaan, Euroopan komissio tarjoaa myös verkkovälitteisen riidanratkaisufoorumin, joka on erityisesti tarkoitettu sellaiselle kuluttajalle, joka asuu toisessa EU-maassa kuin palveluntarjoaja.